>

Category: הורות

Total 4 Posts

גירויים שמפריעים לילדים לישון

ילדות, אחיות, שעת השכבה בלילה, המשימה: מצאו את ההבדלים… מה הייתם עושים אחרת על סמך התמונות? ארגון סביבת השינה בצורה מיטבית, מונע הסחות דעת בשעת ההשכבה ובמקרה של התעוררויות פתאומיות

אתם התקשורת שלנו שתפו!

טיפול בציפורניים לתינוק עונש או שגרת טיפוח נעימה?

גזירת ציפורניים לתינוק- אם תרשמו את המשפט הזה בשורת החיפוש של גוגל יוצגו לפניכם עשרות מאמרים העוסקים באיך לגזור ציפורניים לתינוק, האתרים האלה ישתמשו במילים “טראומטי” ו “פציעות” ועוד מגוון

אתם התקשורת שלנו שתפו!